Macrofilm making of

I was invited by panGenerator group to work together on a interactive installation - Macrofilm in the Museum of Polish Jews in Warsaw. Together we developed this project from early stages. My main design tasks were associated with creating very unusual, long  ribbon - it was supposed to be a surface for a mapped projection. At the beginning I made custom parametric model to optimize the   projection settings and ribbon geometry.

Screenshot from a part of a custom parametric model made in Rhino 3D Grasshopper

Computational  way of work let me quickly produce and test many results and various projectors paramaters. Traditional  methods used in this case would simply fail and could lead to very long and painfull design process. The digital model was used with series of physical models in the scale begining from 1:10 to 1:1. Having those models physically in the studio, we tested projection in real world and checked interaction with interface. 

Digital model of instalation space combined with parametric model

Prototyping and optimizing projection mapping and  structure shape

Rendering of ribbon and furnitures

My next important design task was choosing materials from which to make the project. We tried to make the projection surface as smooth and thin as possible and at the same time structurally robust and rigid. Ribbon with a lenght of 6 meters and with a 3 cm thickness had to be also light. We choosed composite material GFR glass fiber reinforced resin.  This technology is rather used for building planes and boats shells and not art installations.  It let us push the shape dimensions  and weight as far as we needed and achieve good projection surface quality. Using traditional technology of manufacturing could be impossible also because the whole structure had invisible channels inside for cables etc which were quite geometrically complexed and had to be made very precisely. To make the structure durable and resistant to heavy load we decided to make it from as little parts as possible. Thus the ribbon was made from only  two parts - long wing like shapes  (+masking panel on the front). To make it almost monolithic and  manufacture such a large object  we had to CNC mill the mold for composite on large machine (5 axis robot with working area of 12 sq meters and 1,6 m height). The robot carefully and slowly milled the surface with great precision. 

Large 5 axis CNC milling robot 

The 3d milling was made from numeric digital model made in Rhino and Grasshopper which I  made and based on my previous parametric model. 

Milled styrofoam and resin mold to put glass fiber reinforced resin 

Parts of ribbon painted in white after being taken out of mold.


Even large composites structures in the last stage are hand made in the mold. A specialist puts layers of glass fibre and resin one after another. Then the surface is finished according to needs. Final form was produced with 1 mm precision so the projection based on digital model was mapped  very precisely.

 

Zodiak - competition

Modernistyczny plac
Autor projektu proponuje przywrócenie modernistycznego placu miejskiego o przyjemnych i wielkomiejskich proporcjach. Istniejąca obecnie mała architektura i roślinność w obecnej zdegradowanej formie nie spełniają swoich funkcji. Główne zabiegi przestrzenne będą polegać na oczyszczeniu placu, co pozwoli stworzyć miejsce dla programu kulturalnego związanego z pawilonem Zodiak. Dzięki uporządkowaniu przestrzeni i temu, że na placu nie będą wstawione stałe obiekty, plac może stać się miejską sceną dla wielu różnorodnych wydarzeń - koncertów, instalacji artystycznych, wystaw itp.
Plac otoczony jest modernistycznymi, wartymi odkrycia budynkami. Oczyszczenie ich elewacji z reklam i uspójnienie estetyczne przywróci miejscu dawny modernistyczny blask. Na placu kontynuowana byłaby jasna granitowa posadzka, taka jak na Pasażu Wiecha, co ujednoliciłoby otoczenie. Warto zachęcić właścicieli lokali bezpośrednio sąsiadujących z placem, aby otworzyli je na plac. W ten sposób trzy strony placu miałyby dostępne z parteru różnorodne usługi. 

Interaktywna projekcja - “Rajzbret”
Proponowane jest wprowadzenie na placu interaktywnego systemu projekcyjnego związanego z pawilonem. System ten będzie w nowoczesny sposób wzbogacał działanie pawilonu. Na posadzce placu wyświetlana będzie projekcja w technologii mappingu 2D i 3D. Projekcja z czterech wysokiej klasy projektorów (rozdzielczości full HD i jasności min 7000 lumenów) powiązana jest z interfejsem znajdującym się w pawilonie. Interfejs nawiązuje formą do deski kreślarskiej (dawniej potocznie nazywaną rajzbretem) - typowego dla modernistycznego architekta z XX wieku narzędzia projektowego. Interfejs pozwala na sterowanie projekcją na placu. Dzięki niemu możliwa jest także zmiana oraz dodawanie nowych materiałów do systemu. Zastosowane rozwiązania pozwalają na częste zmiany projekcji i różne jej wykorzystanie np. wyświetlanie rzutów projektów architektonicznych w skali 1:1, wizualizowanie danych związanych z miastem, miejskie gry dla przechodniów czy udostępnianie zasobów wiedzy na temat architektury.
Projekcja jest interaktywna, wyświetlana w czasie rzeczywistym - mogłaby więc na bieżąco “reagować” na znajdujące się na placu osoby. Lokalizacja osób w przestrzeni jest ustalana przy pomocy systemu “sensorów głębi” umieszczonych przy projektorach. Działanie projekcji jest zsynchronizowane z dźwiękiem poprzez głośniki kierunkowe, słyszalne tylko w obrębie placu. Umieszczenie projektorów dość wysoko na ścianach i słupie oświetleniowym jest celowe, aby zmaksymalizować jakość projekcji oraz nie zakłócać przestrzeni placu na poziomie parteru. Dodatkowo takie umieszczenie projektorów pozwala na pełny mapping trójwymiarowy nawet na sporych, ustawionych na placu tymczasowych obiektach (np. wyświetlanie na przestrzennych makietach budynków dodatkowej warstwy informacyjnej). System przeznaczony jest do działania głównie po zmierzchu oraz w bardziej pochmurne dni.
W miejscu projekcji, płyty granitowe posadzki są zmatowione i rozjaśnione. W świetle dnia można zauważyć na nich charakterystyczny rysunek “siatki” opartej na kwadratach (podobny do wzoru siatek z dawnych kalk/arkuszy kreślarskich). Grafika siatki wykonana jest z wstawek z białego granitu ciętego na CNC, i celowo - niczym kalka na stole kreślarskim - nie pokrywa się idealnie z rysunkiem posadzki placu.
Całość systemu jest połączona i zarządzana z szybkiego komputera centralnego ukrytego pod interfejsem. Aby usprawnić działanie całości i transfer danych, każdy z rzutników połączony jest dodatkowo z własnym komputerem. Interfejs, projekcja, i plac są całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych.

From Those You Saved - competition

My project for the Competition to commemorate Poles who rescued Jews during the German occupation. 

Respecting existing landscape and history.
The new memorial is modest. It’s not trying to dominate other memorials. The band like shape gently wraps with a protective layer around a tree standing on a small hill. Abstract loop form leads the viewer toward and around a tree a common symbol with positive meanings in different cultures. 

Soft and curvy surface lays on top ofthe existing hill highlighting existing values of a park space. The monument has two sides: one seen while taking a stroll in the park and the other from museum through large window. Beautifull and spectacular view from large museum window is treated with respect, there is no major obstacles to the viewer.

Space of a memory.
On top of the memorial platform one can find interactive installation. From far away it looks like a standard binocular one to be seen on many viewpoints in tourist places.It is custom designed augmented reality device. It gives access to second part of a memorial the “space of a memory” which is normally hidden from the viewer. Virtual like space is a blended smoothly with a existing park space. By entering this space one can find information about memorial, about those who saved Jews during war. The historical space is mixed in realtime with existing space. Through interface it is possible to zoom and pick different stories. Hiding most of the information layers related to memorial in virtual space helps the viewer not to be overwhelmed with data. It also lets the memorial to stay in ambigous shape not directly connected to one particular meaning.